Dodatkowe kwalifikacje

CV » Dodatkowe kwalifikacje

Nauczyciel dyplomowany;

Uprawnienia do nauczania edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, informatyki;

Specjalizacja w zakresie gimnastyki korekcyjnej;

Ekspert ds. awansu zawodowego;

Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie;

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008;

Przewodnik beskidzki;

Pilot wycieczek;

Przodownik GOT;

Kierownik szkolnych wycieczek;

Kierownik kolonii;

Lider programu "Intel Nauczanie ku przyszłości";

Certyfikat Szkolnego Koordynatora Interkl@sy;

Trener ICT;

Certyfikat TOEIC Bridge™;

Sędzia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki;

Ukończone trzy lata nauki gry na trąbce w Prywatnym Ognisku Muzycznym;