Doświadczenie zawodowe

CV » Doświadczenie zawodowe

1995                    Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Cieszynie;

1996 – 2011       Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, nauczyciel;

1998 – 2000       Szkoła filialna w Lesznej Górnej, kierownik;

1999 – 2001       Alternatywna Szkoła Podstawowa w Cieszynie, nauczyciel;

2002 – 2007       Szkoła Podstawowa w Puńcowie, nauczyciel;

2006 – 2007       Szkoła Podstawowa w Bażanowicach, nauczyciel;

2008                    szkolenia dla nauczycieli w zakresie ICT organizowane przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych.

2011 – 2013       Zespół Szkolno-Przedszkolny w Simoradzu, dyrektor;

2011 – 2012       Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu „Przedszkole czeka na Ciebie” w Przedszkolach w Ogrodzonej, Dębowcu, Simoradzu, Iskrzyczynie;

2013 – 2014       Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, specjalista ds. merytorycznych;

2014                    koordynator sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Innowacyjny system wspomagania szkół w powiecie cieszyńskim”.

2014 – 2016       Gimnazjum nr 2 w Skoczowie, dyrektor;

2016 – nadal      Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, dyrektor;

2018 – nadal      Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, wykładowca;

2019 – nadal      Niepubliczna Placówka Oświatowa "Jonatan" w Bielsku-Białej, ekspert ds. edukacji;