O mnie

Wraz z rodziną mieszkam w małej miejscowości Zamarski na Śląsku Cieszyńskim. Z tym regionem moja rodzina związana jest od pokoleń. Ze strony mamy moje korzenie sięgają Beskidu Wyspowego, stąd też po części jestem Zamarszczaninem i Zagórzaninem.

Pochodzę z rodziny nauczycielskiej, być może dlatego związałem się z tym zawodem i praktycznie całe życie zawodowe pracuję w oświacie.

Poza pracą aktywnie uczestniczę w życiu lokalnej społeczności. Jestem prezesem Stowarzyszenia "Lutnia" w Zamarskach - organizacji pożytku publicznego. W ramach różnych inicjatyw organizujemy projekty edukacyjne, sportowe, społeczne.

W 2018 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie obroniłem pracę doktorską pod tytułem „Rodzina w systemie społeczno-kulturowym Śląska Cieszyńskiego. Studium teoretyczno-badawcze” i uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o rodzinie.

Wolne chwile staram się wykorzystywać w sposób aktywny - chodzę w góry, uprawiam różne dyscypliny sportu. Dużo czasu spędzam też przy komputerze.

Zainteresowania: sport, turystyka, grafika komputerowa, fotografia, kultura regionu.