Praca zawodowa

Od początku pracy zawodowej związany jestem z edukacją. Przez kilkanaście lat pracowałem jako nauczyciel w Dzięgielowie i Lesznej Górnej. Uczyłem także w Puńcowie, Bażanowicach oraz w Alternatywnej Szkole Podstawowej w Cieszynie.

W latach 2011-2013 pełniłem funkcję dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Simoradzu, a w latach 2014-2016 dyrektora Gimnazjum nr 2 w Skoczowie.

Pracowałem też w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie jako ekspert w projekcie "Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek".

Obecnie pracuję na stanowisku dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie. Prowadzę też zajęcia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.