Wykształcenie

CV » Wykształcenie

1977-1985      Szkoła Podstawowa w Zamarskach;

1985-1989      Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, profil biologiczno-chemiczny;

1990-1995      Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Edukacja Wczesnoszkolna ze specjalizacją w zakresie gimnastyki korekcyjnej;

1997-2000      Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Filologia polska;

2003-2005      Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyczno-Informatyczny, studia podyplomowe z informatyki;

2010-2011      Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zarządzanie placówkami oświatowymi;

2012-2015      Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, seminarium doktoranckie;

2018              Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, doktorat;